Curs de Neteja (tractament i manteniment de sòls, parets i vidres en edificis i locals)

Us informem que a la Fundació APIP-ACAM, com a Punt Formatiu Incorpora, començarà properament el curs:
BCN 17058: CURS DE NETEJA, TRACTAMENT I MANTENIMENT DE SÒLS, PARETS I VIDRES EN EDIFICIS I LOCALS
 El curs consta de 300 hores, incloent:
·         Formació tècnica de neteja, tractament i manteniment de sòls, parets i vidres en edificis i locals. (120 hores).
·         Formació de competències transversals (100 hores)
·         Pràctiques no laborals en empreses del sector (80 hores).
Els requisits d’accés que es demanen:
·         En condicions d’incorporar-se al mercat laboral (amb permís de residència i treball en vigor) i estar inscrit al SOC com a demandant de feina (DONO).
·         Coneixements de català i/o castellà (imprescindible un dels dos idiomes).
·         Motivació per a la professió.
·         Agilitat i rapidesa.
·         No patir cap malaltia que impedeixi l’execució de la professió.
·         Bona imatge i higiene personal.
·         Disponibilitat horària per treballar festius, períodes vacacionals,..
 Les dates previstes son:
·         Inici: 30 de gener de 2017
·         Període de pràctiques: del 3 al 26 d’abril de 2017
·         Finalització: 27 d’abril de 2017
 Si esteu interessats en participar, podeu posar-vos en contacte amb la Tècnica Sandra Del Cuerpo (tel. 93 442 09 17 o pfincorpora@fundacioapipacam.org) i poder concertar una entrevista de selecció que es realitzarà a les nostres instal·lacions del c/ Riereta 18, entl. de Barcelona.