Famílies amb tots els seus membres a l’atur o famílies monoparentals

Des del programa de Creu Roja Barcelona per a Famílies amb tots els seus membres a l’aturfamílies monoparentals, fem una nova convocatòria  d’acollida de famílies per  participar en les accions d’orientació,  itinerari de recerca de feina i formació professionalitzadora que estem programant.

PROGRAMA PER A FAMÍLIES AMB TOTES LES PERSONES A L

Cartell Programa Families LAND ROVER 17