Fundació Intermedia: AUXILIAR DE COMERÇ

Capacitació en les tasques d’ Atenció al Client polivalent, en Comerç, amb pràctiques a empreses i borsa de treball
245 hores 
 
PERFIL DELS PARTICIPANTS
Bones competències d’atenció al client. Persones amb domini del castellà parlat i escrit, i total comprensió del català. Disponibilitat horària flexible. Bona presència. Capaç d’aprendre i amb motivació per treballar a l’ocupació.

ORGANITZACIÓ DEL CURSOS
Curs 1                                                             
LLoc: c/ Àlaba, 61, 1er. 08005 Barcelona
Inici i finalització:
Del 03 d’octubre al 14 de desembre de 2016      
Horari: de dilluns a divendres. 09:30 – 14:30h
Sessió informativa: 27 de setembre a les 10 hores
c/ Alaba 61, 1er. Barcelona (metro Bogatell)
Cal portar currículum i fotocòpia del DNI/NIE
Curs 2                                                                
LLoc: c/ Guàrdia, 14, Bxs. 08001 Barcelona
Inici i finalització:
Del 10 d’octubre al 21 de desembre de 2016      
Horari: de dilluns a divendres. 09:30 – 14:30h
Sessió informativa: 29 de setembre a les 10 hores
c/ Guàrdia 14, Bxs. Barcelona (metro Drassanes)
Cal portar currículum i fotocòpia del DNI/NIE
Confirmar assistència a qualsevol de les formacions per telèfon: 607.016.915 / 607.016.862
o mail: p.romero@fundaciointermedia.org / m.pintor@fundaciointermedia.org