Nova programació del programa Garantia d’Èxit BCN

El programa Garantia d’Èxit BCN (impulsat per Barcelona Activa  i subvencionat pel SOC,  en el marc de la Garantia Juvenil) té com a objectiu oferir a qualsevol jove de la ciutat de Barcelona inscrit a la Garantia Juvenil (de 16 a 29 anys, independentment del seu perfil) un catàleg de més de 2150 places en accions i activitats (programades per quatrimestres), en els àmbits de:
1. Orientació i recerca de feina (Tastets professionals, coaching, mentoring i altres accions de recerca de feina)
2. Formació (certificats de professionalitat, formacions a mida de curta durada en funció de necessitats de les empreses, i accions formatives de caire experiencial vinculades a sectors estratègics)
3 .Suport a la inserció (plans d’ocupació municipals, ajuts a la contractació en el marc de Barcelona es compromet, i intermediació laboral a través de la Plataforma Empresa Ocupació de Barcelona Activa).
Cada jove, té una tutora i podrà dissenyar el seu itinerari per a la recerca de feina en funció a les seves necessitats. Les persones interessades només cal que s’inscriguin a una sessió informativa del programa o es posin en contacte amb les tècniques del programa d’un dels diferents punts d’atenció de Garantia d’Èxit BCN
————————————————–
Programa Garantia d’Èxit BCN

Direcció de Programes Transversals

Barcelona Activa
Ajuntament de Barcelona