Programa d’orientació laboral a ared

Bon dia,

Des de la nostra entitat iniciem un nou Programa d’orientació laboral, formació ocupacional i inserció laboral adreçat a persones en situació de desocupació de llarga durada, d’edats compreses entre els 30 i 54 anys. En el marc d’aquest programa, s’entén com a desocupació de llarga durada que les persones desocupades participants hagin estat inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), com a mínim 12 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data d’inici de l’atenció.

L’objectiu del programa és, a través d’un procés personalitzat d’acompanyament i suport, treballar  les potencialitats de la persona amb la realització d’actuacions de tutorització, d’orientació, de coneixement i d’exploració de quins són els interessos i motivacions de les persones participants, de l’àmbit laboral, de formació ocupacional i d’inserció laboral, ajustades a les seves necessitats.

Aquest programa inclou, a banda de l’anterior, formació per l’ocupació en dos àmbits: Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell i Operacions bàsiques de cuina. També inclouen incentius a la participació per part de les persones participants, sempre que compleixen els requisits.