Programa Finançament Alternatiu Sant Martí

Aquest mes de maig es farà a Sant Martí i a tres districtes més la segona edició del programa Finançament Alternatiu, una iniciativa de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, amb la col·laboració de les direccions d’Empresa i Emprenedoria,  i que pretén la divulgació, sensibilització i capacitació sobre les vies alternatives per al finançament de projectes, més enllà dels recursos bancaris tradicionals. Partint de les necessitats concretes dels agents interessats, el programa vol donar a conèixer altres solucions de finançament de forma pràctica, realista i accessible. La necessitat del programa sorgeix amb motiu de la notable disminució del crèdit bancari i l’exclusió financera de bona part de la població per l’absència d’avals. Aquest tancament de l’aixeta del crèdit ha minvat el sorgiment de noves iniciatives socioeconòmiques i ha provocat l’ofegament d’altres ja existents al territori. Així doncs, i seguint també les directives europees, resulta oportú afavorir una major desintermediació bancària i divulgar el mercat alternatiu del finançament. El programa s’adreça a :

– Persones o col·lectius de persones emprenedores
– Comerços i serveis de proximitat
– Associacions, entitats socials, culturals, veïnals, de lleure o de qualsevol mena
– Entitats de l’economia cooperativa, social i solidària
– Grups que treballin en entorns comunitaris
– Entitats de segon grau, federacions o xarxes
– Qualsevol persona interessada en conèixer més sobre finançament alternatiu

El programa consta de dues sessions informatives, dirigides a totes les iniciatives locals que de forma individual o col·lectiva, necessiten conèixer i accedir a productes financers alternatius per a la consecució dels seus projectes. Mitjançant una primera aproximació sobre les diferents necessitats financeres, s’identificaran aquelles vies de finançament més adients en cada cas, més enllà dels recursos bancaris tradicionals.  I de dos tallers pràctics, sobre finançament col·lectiu i sobre serveis ètics i socials.

L’enllaç del programa, amb tota la informació, és el següent:

 http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/programes/fitxes/Programa-Finansament-alternatiu.jsp

Els detalls de les dates i llocs de les sessions i tallers al districte són:

  • Sessió informativa: 10 de maig, de 18h a 21h: Local de la Taula Eix Pere IV (el Perequarto), a can Ricart, carrer Emilia Coranty 5-9., entrada per carrer Marroc cantonada Espronceda. 08018
  • Sessió informativa: 24 de maig, de 14h a 17h: Bib. Poblenou-Manuel Arranz Joncar, 35 08005
  • Taller (finançament col·lectiu o crowdfunding):12 de juny, de 15h a 17h: Bib. Poblenou-Manuel Arranz Joncar, 35 08005
  • Taller (serveis ètics i socials):26 de juny, de 18h a 20h: Local de la Taula Eix Pere IV (el Perequarto), a can Ricart, carrer Emilia Coranty 5-9., entrada per carrer Marroc cantonada Espronceda. 08018

Les inscripcions s’han de fer al web anterior.